smart & able strategie lobby communicatie

Strategie & advies

Vooruit denken, weten wie wanneer beslist, vooraan staan en zitten; een communicatie- of lobbystrategie voor de lange(re) termijn die zich ook richt op wat we vandaag al gaan doen. Dat doen we met uw board, management- of communicatieteam.

Lobbystrategie en -advies

Een lobby is veel meer dan een praatje met een paar Kamerleden. Een effectieve lobby-strategie begint met het in beeld krijgen van alle relevante belanghebbenden. Ook buiten de politiek en buiten Den Haag. Om vervolgens de stand van de huidige en toekomstige wetgeving te analyseren en contacten te leggen met de relevante ambtenaren en andere belanghebbenden. Om op basis daarvan een heldere strategie op te stellen die op het juiste moment wordt uitgevoerd.

Communicatiestrategie en -advies

Uw reputatie, effectiviteit en zelfs winstgevendheid wordt niet bepaald door hoe u over uw organisatie praat maar veel meer door hoe (potentiële) klanten, werknemers, politici en belangengroepen over u praten. Dat gesprek begint intern; binnen uw eigen organisatie. Media kunnen dit gesprek uitvergroten, van richting veranderen en de timing bepalen.  Slechte publiciteit betekent reputatieschade. Die media blijven zich in eerste instantie concentreren op wat mis gaat. En terecht. Maar dat betekent niet dat u stil moet of kunt zitten als een mediastorm u of uw organisatie treft. Bovendien zorgt een succesvolle communicatiestrategie er voor dat u zelf bepaalt met welke voorkennis en opvattingen buitenstaanders uw plannen tot zich nemen.

Volg ons