Lobby-strategie en –advies

Lobbystrategie- en advies

Een lobby is veel meer dan een praatje met een paar Kamerleden. Een effectieve public affairs-strategie begint met het in beeld krijgen van alle relevante belanghebbenden. Ook buiten de politiek en buiten Den Haag. Om vervolgens de stand van de huidige en toekomstige wetgeving te analyseren en contacten te leggen met relevante ambtenaren en andere belanghebbenden. Om op basis daarvan en meer een heldere strategie op te stellen die op het juiste moment wordt uitgevoerd.

Vaak start zo’n lobby te laat: de kaarten op een departement zijn al geschud, politieke partijen hebben al stelling genomen, de minister heeft zich al ingegraven. Dan is een lobby om dat voorgenomen beleid te beïnvloeden nog altijd mogelijk, maar zeer moeilijk.

Beter is het om vóóraan te zitten, bij de start van nieuw beleid. Dat betekent een reputatie opbouwen bij politici en zorgen voor goede ingangen bij ambtenaren. Weten wie wat wanneer beslist. Coalities formeren en tot actie manen of verleiden. En waar dat nodig is minister of Kamerlid met kracht van argumenten overtuigen.

Smart&Able heeft die contacten, kent het politieke spel en zorgt voor een reële inschatting van de kans op succes. We stellen met u de strategie op. En voeren die uit. Ook dan: mét u

Volg ons